Een boek over het begrip Geest en hoe deze verbonden is met ons menselijk bestaan. Maar daarnaast ook hoe dit als herkenbaar principe in materie werkzaam is.

Via de kwantumfysica en vele onderzoeksfeiten wordt de samenhang tussen geest en materie nader beschouwd. Een uitgelezen boek om meer kennis op te doen over hoe geest en materie een creatieve factor vormen als tegenhanger van de erosie die de natuur ondergaat, … hoe de natuur zich ook organiseert en ordent. Hoe het bewustzijn van mensen daarin functioneert en drager is van onderlinge contactvelden waarin telepathie een rol speelt, en zich weerspiegelt in verstrengelde deeltjesparen zoals in de kwantumfysica besproken. Waar afstand en tijd geen rol spelen.

Hoe allerlei vormen van bewustzijn te onderscheiden zijn; een algecel gevoelig is voor healingsenergie van een healer die een patiënt behandelt. Welke eigenschappen we aan de niet-tijd/ruimte kunnen toedichten en hoe kwantumdeeltjes met een niet-fysiek trillingsveld elkaar “aanvoelen”.

Welke parallel er bestaat tussen kwantumdeeltjes en de mens. Hoe de paden van lichtdeeltjes een lichtjaar uit elkaar kunnen lopen en toch weer met elkaar kunnen interfereren. Hoe energie daarin een rol speelt en tunnelgedrag vertoont. En hoe lichtdeeltjes ons lichaam doorspeelt en van fundamenteel belang is bij allerlei processen in onze weefselstructuur.

Als lezer wordt u aan de hand van feiten, ervaringen en vraagstellingen meegenomen in de opbouw van het relaas. U maakt deel uit van een zoektocht die al schrijvend is ontstaan, worstelend op zoek naar een antwoord waarom we niet bederven zolang de geest ons lichaam bezielt.

Ruud Kristelijn
natuurkundig ingenieur