Ruud Kristelijn is als ingenieur zeer veelzijdig van aard. Zo volgde hij van laag tot hoog alle technische opleidingen en eindigde als technisch natuurkundige aan Universiteit Twente. Na de studie heeft hij zijn eigen adviesbureau opgericht en werkt dagelijks als Energieadviseur aan integrale duurzame energiesystemen en bouwfysische problemen.

De interesse voor hoe het leven in elkaar zit, was al vroeg een belangrijk thema. Met vrienden werd er veel gefilosofeerd; bijeenkomsten en cursussen op het gebied van meditatie werden gevolgd; 13 jaar lang had Ruud een eigen meditatiecentrum en was regelmatig betrokken bij Psychosofia – een onafhankelijke spirituele stroming, gebaseerd op verbinding met de eigen Geest en de eigen vrijheid daarin.

Naast het werk mag Ruud graag piano spelen en sporten.